Anemia u psa - objawy i leczenie
anemia u psa anemia u psa

Anemia u psa - objawy i leczenie

Czas czytania: 6 min

09 maj 2023

 • Anemia, czyli niedokrwistość, może mieć wiele przyczyn. Za wystąpienie anemii u psa odpowiadają głównie krwotoki, przewlekłe choroby narządów wewnętrznych oraz niedobory żywieniowe.
 • Do najczęściej obserwowanych objawów silnej anemii u psa należy bladość błon śluzowych.
 • Niedokrwistość może powodować także spadek apetytu, szybsze męczenie się i ogólne osłabienie organizmu.
 • Leczenie niedokrwistości u psa wymagać będzie rozpoznania pierwotnej przyczyny anemii. Może obejmować także podawanie psu leków na anemię oraz dodatkowego żelaza.
 • Dieta dla psa z anemią powinna zawierać produkty bogate w żelazo, witaminy z grupy B oraz kwas foliowy. Podawanie psu żelaza musi odbywać się zawsze pod kontrolą lekarza weterynarii, gdyż przedawkowanie tego pierwiastka może doprowadzić nawet do śmierci zwierzęcia.


Anemia (zwana też niedokrwistością) to stan charakteryzujący się zmniejszonym poziomem hemoglobiny w organizmie. Znajdująca się w erytrocytach hemoglobina odpowiada za transport tlenu do tkanek. Dlatego nieleczona anemia u psa może stanowić poważne zagrożenie dla jego życia. Jakie są przyczyny anemii u psa i jak leczyć niedokrwistość u domowego czworonoga?

Jakie są przyczyny niedokrwistości u psa?

Anemia u psa stanowi jeden z objawów przy wielu problemach zdrowotnych. W zależności od przyczyny, niedokrwistość u psa może być regeneratywna lub nieregeneratywna.

Niedokrwistość regeneratywna

Niedokrwistość regeneratywna to anemia, w przebiegu której dochodzi do utraty lub rozpadu czerwonych krwinek, a organizm psa stara się je uzupełnić, wytwarzając nowe erytrocyty. Do tego rodzaju anemii u psa zalicza się:

 • niedokrwistości spowodowane krwawieniem zewnętrznym lub wewnętrznym powstałym najczęściej wskutek urazu. Przewlekła utrata krwi może prowadzić do utraty rezerw żelaza, co uniemożliwi dalszą produkcję erytrocytów i sprawi, że anemia u psa stanie się nieregeneratywna.
 • niedokrwistości hemolityczne – w przypadku psów jest to najczęściej niedokrwistość immunohemolityczna (IMHA) pierwotna (dotycząca zazwyczaj psów młodych) lub wtórna (rozwijająca się na przykład na skutek zakażenia czy chorób wątroby). Do niedokrwistości hemolitycznych zaliczyć można także anemię towarzyszącą nowotworom, zakażeniom czy babeszjozie.

Niedokrwistość nieregeneratywna

Niedokrwistość nieregeneratywna jest natomiast stanem, w którym organizm psa cierpiącego na anemię nie potrafi uzupełniać utraconych czerwonych krwinek. Sytuacja taka spowodowana jest osłabioną lub nieprawidłową produkcją erytrocytów i prowadzić będzie do przewlekłej, stopniowo narastającej anemii. Niedokrwistość nieregeneratywna u psa może być wywołana:

 • stanami zapalnymi towarzyszącymi na przykład chorobom zakaźnym lub nowotworom,
 • niedoborami pokarmowymi wywołanymi niewłaściwą dietą lub zaburzeniami wchłaniania substancji odżywczych w jelitach (w szczególności niedoborem żelaza, ale też witaminy B12 lub kwasu foliowego),
 • przewlekłą niewydolnością nerek,
 • chorobami endokrynologicznymi.

Przyczyną anemii u psa może być również podawanie zwierzakowi niektórych leków, przetoczenie psu krwi niezgodnej grupowo, zatrucie cebulą, a także silna inwazja pasożytów żywiących się krwią.

Objawy anemii u psa

Objawy anemii u psa zależeć będą od stopnia niedokrwistości oraz choroby, która wywołała zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. Początkowo spadek erytrocytów może nie wywołać u psa żadnych objawów, jednak kiedy anemia się nasili, zaobserwować można u zwierzaka:

 • bladość błon śluzowych,
 • szybkie męczenie się,
 • brak apetytu lub nietypowe upodobania żywieniowe,
 • przyspieszony oddech,
 • biegunki i wymioty,
 • obecność krwi w kale.

Pierwotna przyczyna anemii u psa wywołać może także żółtaczkę, gorączkę, apatię, nieprzyjemny zapach z pyska, objawy bólu brzucha czy osłabienie stanu sierści. Wszystkie te objawy nie są zbyt specyficzne i mogą wskazywać na wiele problemów zdrowotnych. Dlatego w przypadku anemii u psa należy wykonać zwierzakowi szczegółowe badania.


Morfologia krwi u psa z anemią może wykazać zmiany w takich parametrach, jak MCV (średnia objętość krwinek czerwonych), MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince) oraz RDW (wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych). Zwierzakowi warto wykonać także rozmaz krwi, który pozwoli ocenić liczbę czerwonych krwinek oraz ich wygląd. Badania te umożliwią lekarzowi weterynarii rozpoznanie rodzaju anemii u psa, co pomoże w zdiagnozowaniu pierwotnej przyczyny niedokrwistości. Specjalista może zalecić także wykonanie biochemii krwi i USG jamy brzusznej, które pozwolą ocenić stan narządów wewnętrznych psa.

Anemia u psa – leczenie

Leczenie anemii u psa zależeć będzie od pierwotnej przyczyny niedokrwistości. Może polegać między innymi na podawaniu psu leków zwalczających pasożyty krwi, wspierających pracę osłabionych nerek i wątroby lub chirurgicznym usunięciu nowotworu. W leczeniu anemii u psa stosuje się czasem także leki zwiększające produkcję czerwonych krwinek.

Leki na anemię u psa

U psów z silną anemią można stosować leki, których zadaniem jest pobudzenie produkcji krwinek czerwonych (erytropoezę). Erytropoetyna dla psa z anemią jest podawana w zastrzykach w dawkach dobranych do indywidualnych potrzeb chorego zwierzęcia. W przypadku stosowania takich leków na anemię niezbędne jest regularne wykonywanie psu badań kontrolnych obejmujących ocenę pobudzenia szpiku kostnego oraz kontrolowanie ciśnienia krwi.

Karma na anemię u psa

Dieta dla psa z anemią powinna być dobrana indywidualnie. Psom, u których niedokrwistość spowodowana jest chorobami nerek lub wątroby, należy podawać specjalistyczną karmę weterynaryjną. W przypadku anemii wywołanej niedoborami pokarmowymi stosować należy zbilansowaną, lekkostrawną dietę o odpowiedniej zawartości żelaza, witamin i kwasu foliowego. Domowe posiłki powinny zawierać produkty bogate w żelazo, takie jak czerwone mięso i podroby.

Żelazo dla psa z anemią

Psom z anemią podawać można także preparaty zawierające żelazo niezbędne do produkcji krwinek czerwonych i syntezy hemoglobiny. Szczególnie wskazane będzie w przypadku stosowania erytropoetyny. Trzeba jednak pamiętać, że suplementy diety zawierające żelazo nie są zbyt dobrze przyswajalne i mają często nieprzyjemny dla zwierzaka smak


Niekontrolowane podawanie psu żelaza może także doprowadzić do jego przedawkowania. Nadmiar żelaza u psa wywoła poważne powikłania, a w skrajnych wypadkach może prowadzić nawet do śmierci czworonoga. Dlatego podczas leczenia niedokrwistości lekarz weterynarii może zadecydować o podawaniu psu żelaza w formie zastrzyków. Dawkowanie żelaza u psa wyznaczyć powinien lekarz weterynarii na podstawie wyników badań krwi zwierzaka.

Anemia u psa – rokowania

Nieleczona anemia u psa może prowadzić do śmierci zwierzęcia – podobnie jak niektóre choroby ją wywołujące. Dlatego w przypadku zaobserwowania objawów mogących świadczyć o niedokrwistości u psa należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem weterynarii. Szybkie wdrożenie leczenia poprawi rokowania w przypadku anemii u psa, choć te zależeć będą głównie od przyczyny niedokrwistości.

Bibliografia

 • Ingarden, M., & Ingarden, J. (2014). Rozpoznawanie niedokrwistości u psów i kotów okiem praktyków. Cz. I. Niedokrwistości regeneratywne. Magazyn Weterynaryjny, 23(02).
 • Ingarden, M., & Ingarden, J. (2014). Rozpoznawanie niedokrwistości u psów i kotów okiem praktyków. Cz. I. Niedokrwistości regeneratywne. Magazyn Weterynaryjny, 23(02).
 • Chalhoub, S., & Langston, C. (2012). Leczenie niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek. Weterynaria po Dyplomie, 13(2).
 • Cook, A. K., & Kvitko-White, H. L. (2015). Postępowanie w przypadku niedokrwistości z niedoboru żelaza. Weterynaria po Dyplomie, 16(3).