Regulamin - Świeża dieta dla psa - Catering dla Psa | PsiBufet

Nasz Regulamin

1. O Regulaminie

1.1 Co obejmuje Regulamin Niniejszy Regulamin precyzuje warunki, zgodnie z którymi dostarczamy Ci produkty za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem psibufet.pl („Serwis”) prowadzonego przez Feedweell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000810190, NIP: 1133005563, REGON: 384694137, kapitał zakładowy 109 700,00 zł (zwaną dalej: „Feedwell”, „My”, „Nas”) lub telefonicznie i które regulują sposób korzystania z Serwisu i sposób, w jaki możemy wchodzić z Tobą w interakcje, w tym za pośrednictwem czatu na żywo, mediów społecznościowych lub wiadomości e-mail. Niniejszy Regulamin reguluje również świadczenie na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną w postaci konta użytkownika („Konto”) oraz cyklicznych wiadomości e-mail, w szczególności dotyczących naszej oferty handlowej („Newsletter”).

1.2 Dlaczego powinieneś przeczytać ten Regulamin. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem u nas zamówienia. Niniejszy Regulamin informuje Cię, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy dostarczać Ci produkty, w jaki sposób Ty i my możemy zmienić lub zakończyć umowę, co zrobić, jeśli wystąpi problem, oraz przekazuje inne ważne informacje. Jeśli uważasz, że w niniejszym Regulaminie jest błąd, skontaktuj się z nami w celu omówienia. 

1.3 Co, jeśli się nie zgadzasz. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie korzystaj z naszego Serwisu, nie zakładaj Konta, nie wprowadzaj informacji w obszarach funkcjonalnych Serwisu ani nie zamawiaj u nas żadnych produktów. Pamiętaj, że jeśli chcesz zamówić produkty z naszego Serwisu, musisz zaakceptować niniejszy Regulamin.

1.4 Inne ważne informacje. W niniejszym Regulaminie znajdują się postanowienia odnoszące się do dodatkowych warunków, mających zastosowanie do naszego Serwisu:

• Naszej Polityki Prywatności, która reguluje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

• Naszych Warunków Użytkowania, które określają dozwolone i zabronione sposoby korzystania z naszego Serwisu. Korzystając z naszego Serwisu, musisz przestrzegać niniejszych Warunków Użytkowania.

1.5 Zmiany Regulaminu. Od czasu do czasu zmieniamy niniejszy Regulamin, a także ceny naszych produktów i usług. Powiadomimy Cię o tym za pomocą zamieszczenia nowego Regulaminu w naszym Serwisie, a także powiadomienia wysłanego na adres e-mail powiązany z Twoim Kontem. Nowe brzmienie niniejszego Regulaminu oraz nowe ceny naszych produktów i usług wejdą w życie w ciągu 14 dni od takiego ogłoszenia. Jeśli rozpocząłeś u nas subskrypcję i nie zgadzasz się na jakiekolwiek późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu, musisz anulować subskrypcję w wyżej wymienionym terminie. Szczegółowe informacje na temat anulowania subskrypcji znajdują się poniżej. W przypadku dostaw zrealizowanych lub opłaconych przed wejściem w życie zmienionej wersji niniejszego Regulaminu lub cen naszych produktów i usług zastosowanie ma dotychczasowe brzmienie Regulaminu i ceny produktów i usług, obowiązujące w dniu realizacji dostawy lub opłacenia zamówienia.

1.6 Zmiany w naszym Serwisie. Możemy wprowadzać zmiany w naszym Serwisie, aby odzwierciedlić między innymi nasze zmieniające się priorytety biznesowe. Nie gwarantujemy, że nasz Serwis lub jakakolwiek jego zawartość będzie zawsze dostępna lub dostarczana bez przerwy. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub dowolnej części naszego Serwisu z powodów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach, zawieszeniu funkcjonowania Serwisu lub wycofaniu poszczególnych funkcjonalności.


2. O Nas

2.1 Kim jesteśmy. www.psibufet.pl to serwis internetowy prowadzony przez Feedwell sp z o.o. Od marca 2023 roku jesteśmy częścią grupy Butternut Box (www.butternutbox.com, prowadzonej przez Dogmates Ltd, firmę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 9328607 i z siedzibą pod adresem 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN). Dostawcą usług i sprzedawcą towarów na Twoją rzecz pozostaje Feedwell sp. z o.o.

2.2 W jaki sposób można się z nami skontaktować. Możesz się z nami skontaktować pisząc do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@psibufet.pl, dzwoniąc pod numer (+48) 22 104 62 59 lub kontaktując się za pośrednictwem czatu na żywo lub wysyłając formularz za pośrednictwem naszego Serwisu. Jeśli masz u nas Konto, kontaktując się z nami, powinieneś użyć adresu e-mail lub numeru telefonu powiązanego z Twoim Kontem. Jeśli tego nie zrobisz, pamiętaj, że możemy zastosować dodatkowe procedury weryfikacyjne w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

2.3 W jaki sposób my możemy skontaktować się z Tobą. Jeśli będziemy musieli się z Tobą skontaktować, zrobimy to, pisząc do Ciebie na adres e-mail lub adres pocztowy, który podałeś nam w zamówieniu, lub dzwoniąc pod numer, który podałeś w ramach szczegółów swojego Konta.

2.4 “Komunikacja pisemna” dotyczy również wiadomości email. Wszędzie, gdzie w niniejszym Regulaminie odwołujemy się do “komunikacji pisemnej”, mamy na myśli również komunikację drogą mailową.

3. Twoje Konto

3.1 Rejestracja konta. Aby kupić jakiekolwiek produkty lub skorzystać z udzielanych przez nas konsultacji i porad („Usługi”), musisz zarejestrować się u nas, korzystając z procesu określonego w Witrynie. Rejestrując się u nas, utworzysz Konto i unikalną nazwę użytkownika z powiązanymi informacjami dla Ciebie i Twojego zwierzaka (zwierząt), w tym imię, nazwisko i adres e-mail. Daje to dostęp do obszarów funkcjonalnych Witryny, w których możesz edytować informacje i dodawać informacje dotyczące Ciebie i Twojego zwierzaka („Zalogowane strony”) oraz oznacza, że możesz kupować od nas produkty. 

3.2 Dane Twojego Konta. Musisz upewnić się, że dane Twojego Konta, w tym nazwa użytkownika, hasło lub jakakolwiek inna informacja w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, są poufne i bezpieczne. Nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. Musisz również upewnić się, że wszelkie dane, które przekazujesz nam w związku z Twoim Kontem, są kompletne i dokładne, ponieważ może to wpłynąć na naszą zdolność do dostarczania Ci naszych produktów.

3.3 Wyłączenie Twojego Konta. Mamy prawo w dowolnym momencie wyłączyć kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

3.4 Dostęp przez osoby nieupoważnione. Wszystkie Konta są niezbywalne i nie możesz przypisać ani przenieść swojego Konta na kogoś innego. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@psibufet.pl, dzwoniąc pod numer (+48) 22 104 62 59 lub kontaktując się z nami za pośrednictwem Serwisu używając funkcji czatu na żywo lub przesłania formularza online. 

3.5 Zmiany na Twoim Koncie. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania i zmiany na swoim Koncie, które zostały wprowadzone na Zalogowanych Stronach Serwisu (w tym między innymi za zmianę danych zwierzęcia, planu subskrypcji, adresu pocztowego i instrukcji dostawy).

3.6 Musisz być pełnoletni. Nasza Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników w wieku powyżej 18 lat. Rejestrując u nas Konto, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

3.7 Usługi świadczone drogą elektroniczną. Świadczenie usług w ramach Konta jest nieodpłatne i trwa przez czas nieoznaczony. Masz prawo wypowiedzieć zawartą z nami umowę dotyczącą Konta w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail kontakt@psibufet.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Feedwell. Po rozwiązaniu umowy konto zostanie usunięte z naszej bazy danych. W przypadkach, gdy jesteśmy jest w trakcie realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. Zamówienia I subskrypcje

4.1 Nasza usługa subskrypcji. Kiedy zapiszesz się do jednego z naszych planów subskrypcyjnych, zostaniesz zapisany do regularnego zamówienia produktów od nas. Produkty te będą dostarczane w odstępach czasu określonych na stronie subskrypcji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.2 W jaki sposób potwierdzimy Twoje zamówienie. Nasza akceptacja Twojego zamówienia nastąpi, gdy wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w którym to momencie zostanie zawarta umowa między Tobą a nami.

4.3 Prawidłowe dane dotyczące płatności. Aby kupować produkty w Serwisie, musisz mieć poprawne, dokładne i ważne dane karty płatniczej wprowadzone na Twoim Koncie Użytkownika. Do każdego zakupu wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@psibufet.pl.

4.4 Jeżeli nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie przyjąć Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym i nie obciążymy Cię opłatą za produkt. Może to być spowodowane brakiem produktu w magazynie, nieoczekiwanymi ograniczeniami naszych zasobów, których nie mogliśmy uprzednio zaplanować, lub też ponieważ wykryliśmy błąd w cenie lub opisie produktu.

4.5 Zmiany Twoich danych. Musisz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich zmianach w danych, które nam przekazałeś, w tym o zmianie danych dotyczących płatności, które mogą mieć wpływ na Twoje zamówienie. Możesz to zrobić szybko i łatwo, uzyskując dostęp do Zalogowanych stron. Jeśli nie będziemy w stanie pobrać płatności z Twojej karty, nadal możemy wysłać zamówienie złożone u nas i zażądać zapłaty od Ciebie po jego wysłaniu. Zastrzegamy sobie również prawo do niezrealizowania Twojego zamówienia.

4.6 Termin wprowadzania zmian dla usługi subskrypcji. W odniesieniu do naszych produktów objętych subskrypcją, jeśli chcesz, aby zmiany weszły w życie przed kolejną dostawą, musisz to zrobić w ramach swojego Konta lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@psibufet.pl lub za pośrednictwem czatu na naszej Stronie lub telefonicznie pod numerem +48 22 104 62 59, przed datą i godziną stanowiącą termin wprowadzania zmian. Termin wprowadzania zmian to standardowo godzina 23:00 na dwa dni przed datą dostawy. Nie będziesz mógł dokonać zmian w swoim zamówieniu po wyznaczonym czasie, w tym między innymi anulowania, zmiany adresu, szczegółów płatności i zawartości pudełka. Zgłoszenie prośby o modyfikację zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu lub kontaktu telefonicznego może nastąpić wyłącznie w godzinach naszej pracy. Modyfikacje dokonane w innej formie niż poprzez Konto (telefonicznie, na czacie, e-mailem) poza godzinami naszej pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym i będą dotyczyły dostaw, które mogą być modyfikowane w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Należy pamiętać, że zmiany produktów objętych subskrypcją nie zawsze są możliwe. Jeśli to możliwe, poinformujemy Cię o wszelkich zmianach ceny produktu, terminu dostawy lub o wszystkim, co będzie konieczne w wyniku żądanej przez Ciebie zmiany i poprosimy Cię o potwierdzenie, czy w dalszym ciągu chcesz wprowadzić żądane zmiany. Zostaniesz obciążony opłatą za każdą dostawę, która jest aktywna w terminie wprowadzania zmian. Zasady te stosuje się analogicznie do rezygnacji ze złożonych zamówień.

4.7 Zamówienia i rozmiary porcji. Wielkość porcji, jakie zostaną Ci dostarczone, określana jest na podstawie informacji na temat Twojego zwierzaka, w oparciu o kryteria określone przez Ciebie na Zalogowanych stronach. Należy pamiętać, że nasze zalecenia i rozmiar porcji mogą z czasem ulec zmianie. Konkretne czynniki, które będą miały wpływ na rekomendację rozmiaru porcji to między innymi wiek, rasa, poziom aktywności, waga, stan zdrowia zwierzęcia, okres, którego dotyczy zamówienie, jak również dane i informacje zwrotne przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem Twojego Konta. Powinieneś na bieżąco aktualizować swoje Konto, abyśmy mogli nadal właściwie rekomendować określony rozmiar porcji dla Twojego zwierzaka.

4.8 Ceny. Całkowita cena zapłacona przez Ciebie za produkt to cena konkretnych rozmiarów porcji, obliczona w dniu realizacji zamówienia, powiększona o podatek VAT tam, gdzie jest to konieczne. Zestawienie wszystkich kosztów zostanie wyświetlone w Serwisie przed potwierdzeniem zamówienia. W tym momencie możesz jeszcze zmodyfikować swoje dane oraz dane swojego zwierzaka przed sfinalizowaniem zakupu.

4.9 Zapłata za zamówienie.

(a) Opłata za łączną cenę zostanie pobrana z Twojej karty za pośrednictwem platformy płatniczej Stripe (dostarczanej przez Stripe Payments Europe Ltd., O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia) w momencie upływu terminu do modyfikacji każdego zamówienia.

(b) Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że dane wybranej przez Ciebie metody płatności są prawidłowe i aktualne.

(c) W ramach usługi płatności cyklicznych masz możliwość zapisania danych karty oraz zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora płatności (Stripe Payments Europe Ltd.). Stripe, pośrednicząc w dokonywaniu płatności, udostępnia narzędzie w postaci tzw. tokenu (wirtualnego identyfikatora karty), umożliwiającego przypisanie Ci unikalnego identyfikatora, za pomocą którego możesz okresowo dokonywać na naszą rzecz płatności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz wystarczającą liczbę środków na swoim koncie bankowym w momencie dokonywania płatności.

(d) Jeśli Twoje zlecenie płatnicze nie może zostać zrealizowane z powodu niewystarczających środków, nieprawidłowych lub nieaktualnych danych dot. płatności i/lub innych kwestii, Twoje zamówienie nadal może zostać dostarczone. W takich przypadkach podejmiemy próbę ponownego obciążenia Cię opłatą w trzech kolejnych próbach w ciągu trzech kolejnych dni roboczych.

(e) W przypadku niepowodzenia prób spłaty należności zastrzegamy sobie prawo do odzyskania należności w inny sposób, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub anulowania przyszłych zamówień do czasu uregulowania płatności. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowych kar za każde upomnienie. Zarządzanie i monitorowanie opóźnionych płatności może zostać przekazane firmie windykacyjnej, której koszty mogą zostać przeniesione na Ciebie.

(f) Jesteśmy uprawnieni do wstrzymania realizacji łączącej Cię z nami umowy, w tym dostawy zamówień, jeśli ty jako klient nie wywiązujesz się w pełni ze swoich zobowiązań płatniczych na okres, w którym opóźniasz się z zapłatą.

4.10 Twoje Zalogowane strony. Możesz zarządzać swoimi przyszłymi zamówieniami za pośrednictwem swoich Zalogowanych Stron. Wszelkie zmiany wprowadzone za pośrednictwem Zalogowanych Stron mogą zmienić cenę Twojego zamówienia, a my wyświetlimy Ci tę cenę po przesłaniu tych zmian.

4.11 Anulowanie subskrypcji. Twoja subskrypcja pozostanie aktywna, chyba że zostanie przez Ciebie anulowana. Możesz uzyskać dostęp do możliwości anulowania subskrypcji za pośrednictwem Zalogowanych stron. Jeśli anulujesz subskrypcję i aktywujesz ją ponownie w innym czasie, cena może być inna niż cena obowiązująca dla danej subskrypcji w momencie kiedy dokonywałeś rezygnacji w ramach pierwotnego Konta.

4.12 Produkty nie objęte subskrypcją. Niektóre produkty udostępniamy w ramach naszego Serwisu do zakupu zarówno w ramach subskrypcji, jak i bez niej. Te produkty są sprzedawane na takich samych zasadach jak nasze produkty subskrypcyjne i podlegają niniejszemu Regulaminowi.

5. Nasze produkty

5.1 Produkty mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Zdjęcia produktów na naszej Stronie mają wyłącznie charakter poglądowy. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory były wyświetlane dokładnie, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na urządzeniu dokładnie odzwierciedla kolor produktów. Twój produkt może nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

5.2 Opakowanie produktu może się różnić. Opakowanie produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach w naszym Serwisie. Ponadto wszystkie nasze produkty są wykonane tak, jakby były przygotowywane w domu, więc dokładna waga poszczególnych składników może nieznacznie różnić się od wagi podanej na opakowaniu.

5.3 Nasze składniki. Do tworzenia naszych produktów spożywczych używamy naturalnych składników i mamy nadzieję, że będziesz z nich zadowolony. Te składniki lub metody, których używamy do wytwarzania naszych produktów, mogą od czasu do czasu ulec zmianie z powodów biznesowych lub operacyjnych, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w produkcie bez powiadomienia Ciebie i według własnego uznania.

5.4 Zawartość Twojego zamówienia w ramach subskrypcji. Aby ustalić, w jakich proporcjach składników użyć w produktach przygotowanych w ramach Twojego zamówienia, przyjrzymy się podanym przez Ciebie danym i stworzymy produkt dla Ciebie. Twoje zamówienie będzie zawierało produkty zgodnie z wyborem dokonanym na Twoim koncie.

5.5 Porady dotyczące alergenów. Uwaga: Dostarczane przez nas produkty mogą zawierać alergeny. Daj nam znać, pisząc do nas, jeśli Twoje zwierzę ma jakiekolwiek alergie, a my postaramy się, aby zamówione przez Ciebie produkty nie zawierały żadnych ze składników, na które uczulone jest Twoje zwierzę. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że karma, którą podajesz swojemu zwierzakowi, nie powoduje niepożądanych reakcji, a my nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek reakcję alergiczną, jaką może mieć twoje zwierzę, ani za żadne niepożądane konsekwencje wynikające z alergii, o której nam nie powiedziałeś.

6. Nasze prawa do wprowadzania zmian

6.1 Nieistotne zmiany w produktach. Możemy zmienić produkt: (a) aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych, które mają wpływ na rynek karmy dla zwierząt domowych lub rynek produktów naturalnych w Polsce. (b) w celu wprowadzenia drobnych dostosowań i ulepszeń technicznych. Zmiany te nie będą miały wpływu na korzystanie z produktu, ale poinformujemy Cię, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek znaczących różnic w produkcie.

7. Dostarczanie produktów zgodnie z umową.

7.1 Definicja produktów zgodnych z umową. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie Ci produktów zgodnych z umową. Dostarczony produkt spełnia te kryteria, jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność pozostają zgodne z umową. Należy je oceniać pod kątem konkretnego celu, w jakim kupujesz nasze produkty – w tym przypadku do żywienia psów. Oznacza to, że nasz produkt musi być zgodny z przeznaczeniem do żywienia psów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych obyczajów oraz posiadać cechy charakterystyczne dla produktu tego rodzaju, jakich można rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę właściwości produktu i nasze publiczne zapewnienia (w szczególności w naszych reklamach i materiałach promocyjnych). Jeśli dostarczyliśmy Ci próbki, dostarczone do Ciebie produkty powinny być tej samej jakości.

7.2 Ograniczenie naszej odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienia na temat naszych produktów, które, oceniając rozsądnie, zostały złożone bez naszej wiedzy lub które publicznie sprostowaliśmy w sposób porównywalny z pierwotnym, lub które nie miały wpływu na Twoją decyzję o zakupie naszych produktów. Nie ponosimy również odpowiedzialności za produkty niezgodne z umową, jeżeli najpóźniej przy zamawianiu produktów zostałeś wyraźnie poinformowany o braku określonej cechy produktu i w sposób wyraźny ten fakt zaakceptowałeś.

7.3 Sposób dostawy. Dostarczymy Twoje produkty wraz z opakowaniem, wszelkimi odpowiednimi akcesoriami lub instrukcjami użytkowania, których możesz od nas rozsądnie oczekiwać.

7.4. Niezgodność z umową. Odpowiadamy za niezgodność naszego produktu z umową, jeżeli niezgodność ta istniała w chwili wydania Ci produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od tego momentu, chyba że termin przydatności do spożycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od wydania produktu, istniał w chwili wydania, chyba że udowodniono inaczej lub domniemania tego nie da się pogodzić z charakterem produktu lub charakterem niezgodności produktu z umową. Nie dotyczy to wad produktu, które podstępnie ukryliśmy przed Tobą. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, możesz żądać jego naprawy lub wymiany. Powinieneś umożliwić nam odbiór takiego produktu od Ciebie. W takim przypadku ponosimy koszty odebrania produktu. Nie ponosisz odpowiedzialności za jakiekolwiek zużycie produktu związane z jego standardowym użytkowaniem, jeżeli produkt został następnie wymieniony lub naprawiony.

7.5 Prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jeżeli dostarczony przez nas produkt jest niezgodny z umową i odmówiliśmy jego naprawy, lub pomimo naszych starań nadal jest niezgodny, lub niezgodność dotyczyła zasadniczych cech produktu, lub oświadczyliśmy, że nie możemy w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności doprowadzić produktu do stanu zgodnego z umową, masz prawo odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. Cena może zostać obniżona proporcjonalnie do ceny pierwotnej, w miarę zmniejszania się wartości dostarczonego produktu. Po otrzymaniu Twojego oświadczenia o obniżeniu ceny, w ciągu 14 dni zwrócimy Ci różnicę. Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy, zwrócimy Ci cenę w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas zwracanego produktu. Będziemy używać tej samej metody płatności, której użyłeś do zapłaty za nasze produkty, chyba że zgodziłeś się na inną metodę, która nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli niezgodność naszego produktu z umową jest nieistotna. Jeżeli tylko część dostarczonych produktów jest niezgodna z umową masz prawo odstąpić od umowy lub obniżyć cenę tylko w odniesieniu do tej części produktów.

8. Dostarczanie produktów

8.1 Koszty dostawy. Koszty dostawy będą wyświetlane w naszym Serwisie.

8.2 Jak dostarczymy Twoje zamówienie. Podczas składania zamówienia poinformujemy Cię, kiedy dostarczymy Ci produkty. Zamówione u nas produkty mogą zostać dostarczone pod adresy w Polsce. Nie dotyczy to skrytek pocztowych. Produkty zostaną dostarczone za pośrednictwem naszego dostawcy. Dowód dostawy uzyskuje się tylko w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że możemy odmówić dostawy do określonej lokalizacji, jednak poinformujemy Cię, kiedy złożysz wniosek o rejestrację Konta u nas, czy możemy dostarczyć na Twój adres.

8.3 Kiedy dostarczymy Twoje zamówienie. W przypadku produktów objętych subskrypcją możesz wybrać daty pierwszej dostawy w momencie składania zamówienia lub za pośrednictwem Zalogowanych Stron. Przyszłe dostawy odbywają się zgodnie z regularnym harmonogramem, który można zobaczyć na Zalogowanych stronach na Twoim Koncie. Harmonogram obejmuje cenę następnego zamówienia, które ma zostać Ci wysłane, oraz daty dostawy. Należy pamiętać, że rzeczywisty czas dostawy może się różnić w zależności od Twojej lokalizacji, dostępności naszych zapasów oraz momentu, kiedy uzupełnisz wymagane dane na Zalogowanych Stronach. W przypadku produktów nieobjętych subskrypcją podamy szacowaną datę dostawy podczas składania zamówienia, ale dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię w przypadku prawdopodobnej zmiany terminu dostawy.

8.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z czynników znajdujących się poza naszą kontrolą. Jeśli nasza dostawa produktów zostanie opóźniona z powodu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym poinformować i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane takim zdarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, możesz skontaktować się z nami w celu rozwiązania umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy za produkty, za które zapłaciłeś, ale których nie otrzymałeś.

8.5 Jeżeli nie możemy dostarczyć Twojego produktu. Jeśli pod wskazanym przez Ciebie adresem nie ma nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, produkt zostanie pozostawiony, jeśli to możliwe, w określonym przez Ciebie bezpiecznym miejscu. Jeśli na Twoim Koncie nie jest zapisane żadne bezpieczne miejsce, dostawa zostanie pozostawiona pod Twoim adresem w najbardziej odpowiedniej lokalizacji. Nie jesteśmy w stanie zorganizować ponownej dostawy ani zmienić miejsca dostawy produktu, który jest już w transporcie. Twoim obowiązkiem jest być w domu, aby odebrać dostawę lub odebrać przesyłkę tak szybko, jak to możliwe, aby posiłki pozostały w dobrym stanie.

8.6 Jeśli nie zorganizujesz alternatywnej dostawy. Jeśli nie zorganizujesz ponownej dostawy, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dalszych instrukcji i możemy obciążyć Cię kosztami przechowywania Twoich produktów i wszelkimi dalszymi kosztami dostawy. Jeśli pomimo naszych uzasadnionych starań nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą ani ponownie zorganizować dostawy lub odbioru, możemy rozwiązać umowę i zastosowanie będzie miał punkt 10.2.

8.7 Brakujące dostawy. Musisz zgłosić zagubione lub niedostarczone przesyłki wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@psibufet.pl, dzwoniąc pod numer +48 22 104 62 59 lub kontaktując się z nami za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem funkcji czatu na żywo lub formularza online.

8.8 Kiedy stajesz się odpowiedzialny za produkty. Za produkt, który jest przez Ciebie zamówiony, odpowiadasz od momentu dostarczenia produktu na adres, który nam podałeś. Zostaniesz powiadomiony przez naszego dostawcę, kiedy to nastąpi.

8.9 Kiedy stajesz się właścicielem produktu. Stajesz się właścicielem produktu w momencie, gdy otrzymamy od Ciebie płatność w pełnej wysokości.

8.10 Przechowywanie produktów. Zanim dostarczymy Ci nasze artykuły spożywcze, będą one przechowywane w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, chociaż mogą być dostarczane w innej temperaturze. Należy przechowywać te produkty zgodnie z opisem na opakowaniu. Jeśli kiedykolwiek będziesz niezadowolony z jakości produktu, musisz powiadomić nas w dniu dostawy, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@psibufet.pl, dzwoniąc pod numer +48 22 104 62 59 lub kontaktując się z nami za pośrednictwem Serwisu wykorzystując funkcję czatu na żywo lub przesłanie formularza online. Nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywanie produktu po dostarczeniu przesyłki na podany przez Ciebie adres.

8.11 Przydatność do spożycia. Wszystkie nasze produkty spożywcze są nietrwałe i po dostarczeniu musisz podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że produkty są przechowywane zgodnie z naszymi zaleceniami.

8.12 Co się stanie, jeśli nie podasz nam wymaganych informacji. Potrzebujemy od Ciebie pewnych informacji, abyśmy mogli dostarczać Ci produkty, na przykład dane Twojego zwierzaka lub informacje o dostawie. Jeśli nie podasz nam tych informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć Twoich produktów.

8.13 Powody, dla których możemy zawiesić dostawę produktów do Ciebie. Możemy zawiesić dostawę produktu, aby: (a) rozwiązać problemy techniczne lub wprowadzić drobne zmiany techniczne; (b) zaktualizować produkt, aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych; (c) wprowadzać zmiany w produkcie zgodnie z Twoją prośbą lub zgodnie z przekazanymi przez nas informacjami (patrz punkt 4.6).

8.14 Twoje prawa w przypadku zawieszenia przez nas dostaw produktów. Skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem, aby poinformować Cię, że wstrzymamy dostawę produktu, chyba że wynika to z pilnych lub nagłych przyczyn. Jeśli będziemy musieli zawiesić dostawę produkt, dostosujemy system płatności tak, abyś nie płacił za produkty w czasie, kiedy zawieszona jest ich dostawa. Możesz skontaktować się z nami w celu rozwiązania umowy dotyczącej produktu, jeśli zawiesimy dostawę lub poinformujemy Cię, że zamierzamy ją zawiesić, w każdym przypadku na okres dłuższy niż 60 dni, a my zwrócimy wszelkie kwoty, które zapłaciłeś z góry za produkt w odniesieniu do okresu po rozwiązaniu umowy.

8.15 Możemy również zawiesić dostawę produktów, jeśli nie zapłacisz. Jeśli nie zapłacisz nam za produkty w terminie i nadal nie dokonasz płatności w ciągu 2 dni od przypomnienia przez nas, że płatność jest należna, możemy zawiesić Twoje Konto i przyszłą dostawę produktów do czasu zapłaty nam zaległych kwot. Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o zawieszeniu dostaw produktów. Nie będziemy pobierać opłat za produkty w okresie zawieszenia ich dostawy.

9. Zasady anulowania zamówień

9.1 Zakończenie umowy z nami. Twoje prawo do rozwiązania umowy będzie zależeć od tego, czy powodem rozwiązania jest wada produktu, niezadowolenie ze sposobu, w jaki działamy, jak również od momentu, kiedy zdecydujesz się rozwiązać umowę: (a) Jeśli produkt który kupiłeś, jest wadliwy lub błędnie opisany, możesz masz prawo do rozwiązania umowy (lub do naprawy lub wymiany produktu lub ponownego wykonania usługi lub do odzyskania części lub całości pieniędzy), patrz punkt 7; (b) Jeśli chcesz rozwiązać umowę z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy Ci, że zamierzamy zrobić, zobacz punkt 9.2; (c) Jeśli właśnie zmieniłeś zdanie na temat produktu, patrz punkt 9.3.

9.2 Rozwiązanie umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub zamierzamy zrobić. Jeśli rozwiązujesz umowę z powodu określonego w punktach (a) do (d) poniżej, umowa wygasa natychmiast, a my zwrócimy Ci pełną kwotę za wszelkie niedostarczone produkty, a także możesz mieć prawo do odszkodowania. Powody są następujące: (a) poinformowaliśmy Cię o błędzie w cenie lub opisie zamówionego produktu i nie chcesz kontynuować zamówienia; (b) istnieje ryzyko, że dostawa produktów może ulec znacznemu opóźnieniu z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą; (c) wstrzymaliśmy dostawy produktów z przyczyn technicznych lub powiadomiliśmy Cię o ich wstrzymaniu z przyczyn technicznych, w każdym przypadku na okres dłuższy niż 60 dni; lub (d) masz prawo do rozwiązania umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy źle.

9.3 Co jeżeli zmieniłeś zdanie. W przypadku większości produktów zakupionych online masz prawo do zmiany zdania w ciągu 14 dni i otrzymania zwrotu pieniędzy. Dotyczy to wszystkich sprzedawanych przez nas produktów, które nie są żywnością. Ponieważ jednak sprzedawane przez nas produkty żywnościowe są towarami łatwo psującymi się, uprawnienia te, wynikające z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie dotyczą złożonego u nas zamówienia obejmującego takie produkty. Nie będziesz mógł zwrócić żadnych produktów żywnościowych, za które zapłaciłeś i które otrzymałeś, chyba że coś jest z nimi nie tak, jak określono w punkcie 7 powyżej lub skorzystasz z procedury Gwarancji Czystej Miski opisanej w punkcie 9.6 poniżej.

9.4 Wstrzymywanie lub anulowanie subskrypcji. Możesz wstrzymać lub anulować subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem Zalogowanych stron. Przewidywana data wysyłki nadchodzących zamówień jest widoczna na Twoich Zalogowanych stronach w sekcji „Następne dostawy”..

9.5 Kiedy Twoje zmiany wejdą w życie. Jeśli chcesz, aby jakiekolwiek wstrzymanie, anulowanie lub inne zmiany weszły w życie przed kolejną dostawą, musisz to zrobić za pośrednictwem swojego Konta przed datą i godziną, które określono w punkcie 4.6.

9.6 Gwarancja Czystej Miski. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego pierwszego zamówienia, masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy w ramach Gwarancji Czystej Miski należy zgłosić najpóźniej w ciągu 10 dni od daty dostawy, pisząc na adres e-mail kontakt@psibufet.pl, dzwoniąc pod numer +48 22 104 62 59 lub kontaktując się z nami przez Serwis za pośrednictwem funkcji czatu na żywo lub przesłania formularza online. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest zwrot nie mniej niż 50% zakupionych produktów do nas na adres: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, nie później niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia zwrotu. Zwrot pieniędzy otrzymasz na konto bankowe, z którego dokonałeś pierwotnej płatności (chyba, że w swoim wniosku wskazałeś inne konto) w ciągu 14 dni od odesłania nam produktów. Złożenie reklamacji w ramach Gwarancji Czystej Miski jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej subskrypcji.

10. Nasze prawo do rozwiązania umowy

10.1 Możemy rozwiązać umowę, jeśli ją złamiesz. Możemy rozwiązać umowę dotyczącą produktu w dowolnym momencie, poprzez korespondencję pisemną, jeśli: nie pozwolisz nam w rozsądnym terminie dostarczyć Ci produktów, na przykład podając nieprawidłowy adres dostawy lub nie odbierając produktów.

10.2 Musisz zrekompensować nam stratę, jeśli złamiesz umowę. Jeśli rozwiążemy umowę w sytuacjach określonych w punkcie 10.1, zwrócimy wszelkie pieniądze, które zapłaciłeś z góry za produkty, których nie dostarczyliśmy, ale możemy potrącić lub obciążyć Cię rozsądną rekompensatą za koszty, które poniesiemy w wyniku Twojego zerwania umowy.

10.3 Możemy wycofać produkt. Możemy napisać do Ciebie, aby poinformować Cię, że zaprzestaniemy dostarczania zamówionego przez Ciebie produktu. Powiadomimy Cię co najmniej 30 dni przed wstrzymaniem dostaw produktu i zwrócimy wszelkie kwoty, które zapłaciłeś z góry za produkty, które nie zostaną dostarczone.

11. Cena I płatność

11.1 Gdzie znaleźć ceny produktów. Ceną produktu (która zawiera podatek VAT) będzie cena wskazana w Serwisie podczas składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby cena produktu, który Ci wskazaliśmy, była prawidłowa. Prosimy jednak o zapoznanie się z punktem 11.3, który reguluje, co się stanie, jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionego produktu.

11.2 Będziemy informować o zmianach w stawce VAT. Jeśli stawka podatku VAT zmieni się między datą zamówienia a datą dostawy produktu, dostosujemy stawkę podatku VAT, którą płacisz, chyba że zapłaciłeś już w całości za produkt przed wejściem w życie zmiany stawki podatku VAT.

11.3 Co się stanie jeśli podamy Ci nieprawidłową cenę. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo naszych najlepszych starań, niektóre sprzedawane przez nas produkty mogą mieć nieprawidłową cenę. Zwykle sprawdzamy ceny przed przyjęciem Twojego zamówienia. W przypadku, gdy prawidłowa cena produktu w dniu zamówienia jest niższa niż cena podana przez nas w dniu zamówienia, naliczymy niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena produktu w dniu zamówienia jest wyższa niż cena podana, zostaniesz obciążony kwotą podaną, chyba że błąd w cenie jest oczywisty i każdy rozsądnie oceniający spodziewałby się, że jest to błąd.

12. Oferty i rabaty

12.1 Nowi klienci. Od czasu do czasu możemy oferować nowym i/lub istniejącym klientom specjalne oferty. W przypadku niektórych ofert, tj. ofert wprowadzających, mogą być one dostępne tylko dla nowych użytkowników Serwisu. W takim przypadku wcześniej zarejestrowani użytkownicy nie kwalifikują się do skorzystania z dodatkowej oferty, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. „Wcześniej zarejestrowani użytkownicy” oznacza: użytkownika posiadającego Konto w naszym Serwisie, numeru karty kredytowej lub debetowej, posiadacza karty kredytowej lub debetowej, adresu dostawy, adresu posiadacza Konta lub gospodarstwa domowego, które wcześniej korzystało naszego Serwisu.

12.2 Ograniczenia ofert. W odniesieniu do wszelkich ofert  i rabatów zastosowanie mają następujące zasady: (a) wszystkie oferty są ograniczone do jednej indywidualnej subskrypcji, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej; (b) określamy wysokość rabatu i czas jego trwania; jeżeli czas trwania nie został określony, obowiązuje do czasu jego odwołania przez nas; (c) według naszego wyłącznego uznania możemy ograniczyć, kto może skorzystać z oferty, bez wskazania powodu; (d) oferty promocyjne i rabaty nie łączą się; (e) kredytów na koncie i ofert nie można wymienić na gotówkę; (f) możemy dowolnie skrócić okres trwania oferty lub rabatu.

12.3 Program Poleceń. Program Poleceń umożliwia naszym obecnym klientom udostępnianie znajomym unikalnych kodów, aby umożliwić im uzyskanie zniżki na pierwsze zamówienie. Z rabatów mogą skorzystać tylko nowi klienci, którzy nie mieli wcześniej u nas Konta ani dostawy. Jako nasz klient możesz polecać nasze produkty wielu znajomym i uzyskać maksymalnie 1000 PLN w formie kredytu dostępnego przy składaniu kolejnych zamówień na Twoim koncie (kredyt w każdym roku kalendarzowym, z wyłączeniem okresów określonych kampanii). Po osiągnięciu rabatu w kwocie 1000 PLN możesz nadal polecać znajomych, jednak nie otrzymasz dalszych rabatów. „Udane” polecenie następuje, gdy Twój znajomy zarejestruje się do naszego Serwisu za pomocą Twojego unikalnego kodu polecającego i otrzyma swoje pierwsze zamówienie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Twój znajomy odstąpił od umowy, skorzystał z uprawnień wynikających z Gwarancji Czystej Miski lub nie jest nowym klientem, zgodnie z definicją w punkcie 12.1. Otrzymując kod polecający w ramach tego programu, zgadzasz się, że nie udostępnisz tego kodu żadnej innej osobie, w tym między innymi nie opublikujesz kodu na żadnej stronie internetowej lub platformie mediów społecznościowych, nie wyślesz kodu za pośrednictwem komunikatora oraz reklamy odwołującej się do znaku towarowego w celach prowadzenia działalności konkurencyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania udziału w programie każdemu użytkownikowi, który naruszy niniejszy Regulamin.

12.4 Nadużycie ofert. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dowolnego konta użytkownika lub profilu zwierzaka i uniemożliwienia dostaw wychodzących i/lub usunięcia jakiejkolwiek oferty z dowolnego konta użytkownika, jeśli dowiemy się lub wykryjemy jakiekolwiek nadużycie naszego programu ofertowego, kodów polecających i związanych z nimi Nagród.

12.5 Musisz posiadać ważne Konto. Wymagamy zarejestrowania się za pomocą Konta użytkownika w celu skorzystania z dowolnej oferty. Proces ten jest szczegółowo opisany w sekcji „Rejestracja i zarządzanie kontami” w Serwisie.

12.6 Reklamacje. Zarówno Ty, jak i osoba trzecia polecona przez Ciebie w ramach Programu Poleceń, może składać reklamacje dotyczące naszych ofert i rabatów w formie pisemnej na adres ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, pisząc na adres e-mail kontakt@psibufet.pl, dzwoniąc pod numer +48 22 104 62 59 lub kontaktując się z nami za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem czatu na żywo lub formularza online. Składając reklamację powinieneś w szczególności podać dane i informacje identyfikujące Ciebie, a także umożliwiające identyfikację nieprawidłowości (w szczególności wskazanie zdarzeń, które Twoim zdaniem są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub które nie zostały uwzględnione przy udzielenia Ci oferty lub rabatu Zobowiązujemy się do rozpatrzenia Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do poinformowania Cię o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.

12.7 Korzystanie ze zniżek. Zakup naszych produktów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem naszego Serwisu i wymaga zarejestrowanego Konta z ważnymi danymi dotyczącymi płatności i dostawy, aby skorzystać z możliwości nabycia produktów bezpłatnie lub ze zniżką lub aby zrealizować kredyt związany z Twoim Kontem.

12.8 Wykorzystanie naszych ofert. Po wykorzystaniu przez Ciebie oferty uprawniającej do zakupu naszych produktów ze zniżką zostaniesz obciążony pełną ceną za kolejne zamówienia do czasu zastosowania innej obowiązującej i ważnej oferty ze zniżką lub anulowania przez Ciebie aktywnych subskrypcji i zamówień u nas.

13. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie

13.1 Jesteśmy odpowiedzialni wobec Ciebie za możliwe do przewidzenia straty i szkody wyrządzone przez nas. Jeśli nie zastosujemy się do niniejszego Regulaminu, ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie, które są przewidywalnym skutkiem złamania przez nas niniejszej umowy lub braku należytej staranności i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które są nie do przewidzenia. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeśli jest oczywiste, że nastąpi lub jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może się ona wydarzyć, na przykład, jeśli omówiłeś to z nami podczas procesu sprzedaży.

13.2 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; za oszustwo lub celowe wprowadzenie w błąd; za naruszenie Twoich praw w odniesieniu do produktów; oraz za produkty wadliwe na podstawie rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2016 r. o prawach konsumenta.

13.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty w działalności gospodarczej. Dostarczamy produkty wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli użyjesz produktów do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

14. Nasza odpowiedzialność

14.1 Nasze rekomendacje. Przyjmujesz do wiadomości, że dostarczone przez nas przewodniki żywieniowe i zalecenia dotyczące produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. Twoim obowiązkiem jako właściciela zwierzęcia jest monitorowanie wagi i stanu zwierzęcia oraz informowanie nas o wszelkich zmianach w wadze lub kondycji, ponieważ mogą one wpłynąć na dostosowany do Twoich potrzeb plan żywieniowy. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące wagi i stanu swojego zwierzaka, skonsultuj się z lekarzem weterynarii. 

14.2 Brak porad zdrowotnych. Nic w naszym Serwisie ani przekazane przez nas lub któregokolwiek z naszych przedstawicieli informacje nie mają na celu i nie powinny być traktowane jako porada medyczna. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia swojego zwierzaka, skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

14.3 Postępowanie z zamówionymi produktami. Klienci powinni mieć świadomość, że zamówienie od nas może być ciężkie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania dostawy i rozpakowywania zawartości zamówienia, w razie potrzeby robiąc to bezpośrednio z pudła ustawionego na poziomie gruntu.

15. Twoje opinie

15.1. Wykorzystanie Twoich opinii. Zarówno na naszym Serwisie, jak i na kontach w mediach społecznościowych korzystamy z Twoich opinii i weryfikujemy je pod kątem tego, czy opinia została zamieszczona przez klienta, który dokonał zakupu za pośrednictwem naszego Serwisu. W celu dokonania takiej weryfikacji będziemy cyklicznie wysyłać do Ciebie prośbę o umieszczenie opinii w Google lub w serwisie Trustpilot. Jednocześnie prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z opinią zamieszczoną przez Ciebie z adresu podanego przy składaniu zamówienia, aby móc z niej skorzystać w wersji zweryfikowanej i wystawionej przez osobę będącą faktycznie naszym Klientem. Wyraźnie oznaczamy opinie, które zostały zweryfikowane przez nas we wszystkich miejscach, w których z nich korzystamy.

16. Jak możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

16.1 Jak możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce prywatności.

17. Newsletter

17.1.Chcemy informować Cię o naszych produktach, promocjach i ofertach. Na zasadach określonych w poniższych punktach możemy świadczyć Ci usługi w postaci dostarczania treści reklamowych i promocyjnych drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą Newsletter”).

17.2. Jak świadczymy Usługę Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez nas na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące towarów lub usług (w tym promocji) oferowanych w Serwisie.

17.3. Kiedy rozpoczyna się świadczenie Usługi Newslettera i na czym polega. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter, które to zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza Newsletter dostępnego na stronie Serwisu i zaakceptowanie przez Ciebie warunków Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO, jak również kliknięcie przycisku „Zapisz”. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter z Właścicielem Serwisu, przekazujesz nam swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymywania od nas  wiadomości reklamowych i promocyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych w Serwisie. Nie podawaj nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail, po jego uprzednim zweryfikowaniu.

17.4. Jakie warunki musisz spełniać, aby Usługa Newslettera była realizowana. W celu korzystania przez Ciebie z Usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie przez Ciebie dostępu do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Jednocześnie wskazujemy, iż korzystanie z Usługi Newsletter nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych, z wyłączeniem posiadania systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej lub standardowej aplikacji bądź systemu do obsługi poczty e-mail.

17.5 Za świadczenie Usługi Newsletter nie pobieramy żadnych opłat. Usługa Newsletter jest bezpłatna i świadczona jest przez cały okres trwania umowy, o której mowa w 17.3. Regulaminu.

17.6. Pamiętaj, że przesyłane przez nas informacje i wiadomości w ramach Usługi Newslettera chronione są prawem autorskim. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez naszej zgody stanowić może naruszenie prawa, a co za tym idzie możesz ponosić za to odpowiedzialność. 

17.7 Usługi o korzystanie z Usługi Newsletter są świadczone przez czas nieokreślony, chyba, że dojdzie do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. Jak wiesz, Usługa Newsletter świadczona jest na podstawie umowy o korzystanie z Usługi Newsletter, która zawierana jest na czas nieokreślony. Jednak zarówno Ty, jak i my mamy prawo do wypowiedzenia wyżej wskazanej umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy możesz złożyć poprzez przesłanie do nas na adres e-mail kontakt@psibufet.pl, lub pocztą na nasz adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu, oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Możesz to również zrobić poprzez kliknięcie na link z rezygnacją znajdujący się w stopce każdej z wiadomości przesyłanych w ramach Usługi Newsletter. My możemy wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez przesłanie do Ciebie na adres e-mail wskazany przez Ciebie w momencie zapisu do Usługi Newslettera oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy.

17.8. Masz ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem, jeśli jesteś konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Usługi Newsletter w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby zachować ten termin wystarczy, że wyślesz nam przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e-mail: kontakt@psibufet.pl telefonicznie: +48 22 104 62 59, lub korespondencyjnie na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu. Fakt odstąpienia potwierdzimy wysyłając wiadomośc e-mail. Jeśli odstąpisz od umowy, umowa o korzystanie z Usługi Newsletter jest uważana za niezawartą, i będziesz zwolniony ze wszelkich zobowiązań.

17.9 W ramach Usługi Newslettera przetwarzamy Twoje dane osobowe. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach Usługi Newslettera jesteśmy ich Administratorem. Jednocześnie dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie adresu e-mail oraz kliknięcie zgody na przetwarzanie przy zapisie do Usługi Newslettera. Jednocześnie wskazujemy, iż Twoje dane przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

17.10. Masz prawo zgłosić reklamacje w zakresie świadczonych Usług Newslettera. Możesz składać reklamacje dotyczące Usługi Newslettera w formie pisemnej na adres ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, pisząc na adres e-mail kontakt@psibufet.pl, dzwoniąc pod numer +48 22 104 62 59 lub kontaktując się z nami za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem czatu na żywo lub formularza online. Składając reklamację powinieneś w szczególności podać dane i informacje identyfikujące Ciebie, a także umożliwiające identyfikację nieprawidłowości (w szczególności wskazanie zdarzeń, które Twoim zdaniem są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub które nie zostały uwzględnione przy świadczeniu Usługi Newslettera.  Zobowiązujemy się do rozpatrzenia Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do poinformowania Cię o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.

18. Inne ważne warunki

18.1 Możemy przenieść niniejszą umowę na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną osobę prawną. Jeśli tak się stanie, zawsze poinformujemy Cię w formie komunikacji pisemnej i zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa wynikające z umowy.

18.2 Potrzebujesz naszej zgody na przeniesienie swoich praw na inną osobę (z wyjątkiem tego, że zawsze możesz przenieść naszą gwarancję). Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę w formie komunikacji pisemnej.

18.3 Nikt inny nie ma żadnych praw wynikających z tej umowy (z wyjątkiem osoby, której przekażesz gwarancję). Ta umowa jest między tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

18.4 Jeśli sąd uzna część tej umowy za niezgodną z prawem, reszta pozostanie w mocy. Każdy z punktów niniejszego Regulaminu działa odrębnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy zachowują pełną moc i skuteczność.

18.5 Nawet jeśli opóźnimy egzekucję naszych praw wynikających z tej umowy, nadal możemy ją wyegzekwować później. Jeśli nie nalegamy natychmiast, abyś zrobił wszystko, do czego jesteś zobowiązany zgodnie z niniejszym Regulaminem, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko Tobie w związku z zerwaniem przez ciebie niniejszej umowy, nie oznacza to, że nie musisz wypełnić swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i nie przeszkodzi nam to w podjęciu kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli opóźnisz swoją płatność, a my nie przesyłamy Ci ponaglenia, ale nadal dostarczamy produkty, nadal możemy wymagać od Ciebie dokonania płatności w późniejszym terminie.

18.6 Rozwiązywanie sporów. Wszelkie spory między Tobą a nami wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego zarówno Ty, jak i my mamy prawo do wytoczenia powództwa przed sąd właściwy według Twojego miejsca zamieszkania, naszej siedziby lub miejsca wykonania umowy. W przypadku zaistnienia sporu między Tobą a nami, jeżeli jesteś osobą fizyczną lub jednoosobowym przedsiębiorcą nabywającym towary w celu niezwiązanym z działalnością handlową, masz prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności: mediacja prowadzona przez Inspekcję Handlową lub Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

W takich przypadkach możesz również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nami a powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub organizacją społeczną, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Masz również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem: Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Polskich Konsumentów. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.

Możesz również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (internetowego rozstrzygania sporów) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR jest jednym wspólnym punktem dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiającym pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

18.7 Jakie prawa mają zastosowanie do tej umowy i gdzie możesz wszcząć postępowanie sądowe. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i możesz wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do produktów przed polskimi sądami. Art. 71 Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2016 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. stosuje się odpowiednio.

Zaktualizowano 6 lipca 2023 r.